Förtroendevald   Eva Bergström (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden Ersättare 2012-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2011-05-03 -- 2014-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2011-03-21
Tekniska Nämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1997-02-10 -- 1998-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33