Förtroendevald   Susanne Jönsson (s) <<
Adress   Höja Kyrkväg 1
Co Adress  
Postadress   262 93 ÄNGELHOLM
Telefon bostad   0431-271 01
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-768 50 49
Fax  
E-post   susjon@hotmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
NÄMNDEN FÖR KULTUR, IDROTT OCH FRITID 2:e v ordf 2018-12-17 --
VALNÄMNDEN Ersättare 2018-12-17 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
HANDIKAPPRÅDET Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE, Förbundsmöten Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
PENSIONÄRSRÅDET Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
VALNÄMNDEN Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-16
ÄNGELHOLMS HEMBYGDSFÖRENING Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNSTYRELSEN Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNING - BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA Ersättare 2011-03-21 -- 2014-12-31
NÄMNDEMÄN, HELSINGBORGS TINGSRÄTT Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
VALNÄMNDEN Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Personlig ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
HANDIKAPPRÅDET Ersättare 2009-01-20 -- 2010-12-31
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2:e v ordf 2009-01-01 -- 2010-12-31
NÄMNDEMÄN, HELSINGBORGS TINGSRÄTT Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
VALNÄMNDEN Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
NÄMNDEMÄN, HELSINGBORGS TINGSRÄTT Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
TEKNISKA NÄMNDEN Ersättare 2003-01-01 -- 2004-10-25
 
Uppdaterad 2019-12-05 23:00:04