Förtroendevald   Susanne Jönsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 2:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-16
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa Ersättare 2011-03-21 -- 2014-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2009-01-20 -- 2010-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden 2:e v ordf 2009-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2004-10-25
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11