Förtroendevald   Lars Goedecke (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2021-04-26 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Räddningsnämnden Ledamot 2001-03-26 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2001-02-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2001-01-29 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2000-04-03 -- 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2000-03-22 -- 2001-01-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2000-03-20 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2000-03-20 -- 2001-01-29
Räddningsnämnden Ersättare 2000-03-20 -- 2001-03-26
Tekniska Nämnden Ersättare 2000-03-20 -- 2001-03-26
Socialnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2000-04-03
Socialnämnden Ersättare 1997-12-15 -- 1998-12-31
 
Uppdaterad 2024-02-25 23:00:33