Förtroendevald   Christina Hanstål (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2012-04-24 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2012-04-23 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2018-11-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2015-01-01 -- 2018-10-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ersättare 2006-09-25 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51