Förtroendevald   Mats Sahlin (sd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Välfärdsnämnden Ersättare 2017-03-27 -- 2017-10-30
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 -- 2019-03-25
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2019-03-25 -- 2022-12-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2018-12-17 -- 2019-03-25
Miljö och Tillståndsnämnden Ersättare 2018-12-17 -- 2022-02-07
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2017-10-30 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2017-03-27
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-01-01 -- 2019-03-25
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11