Förtroendevald   Elisabeth Kullenberg (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-10-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-08-14 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Beredning Kommunrevisorerna Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Pensionärsrådet Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ordförande 2018-10-10 -- 2022-10-14
Vänortskommittén Ordförande 2019-01-01 -- 2022-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10