Förtroendevald   Karl-Otto Rosenqvist (mp) <<
Adress   Teatervägen 17 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   260 83 VEJBYSTRAND
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0701-75 98 56
Fax  
E-post   KarlOtto.Rosenqvist@pol.engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog 1:e v ordf 2012-10-22 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2020-04-27 -- 2021-01-01
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2020-04-27 -- 2021-01-01
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2009-12-08
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ersättare 2015-01-26 -- 2015-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2016-04-25 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2015-08-24
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2011-01-01 -- 2013-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Samverkansutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2016-06-01 -- 2018-12-31
Ängelholms stadshus AB Ersättare 2020-10-26 --
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2015-08-24
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2009-12-08 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2011-01-01 -- 2012-10-22
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Myndighetsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-21 23:00:18