Nämnd   Nämnden för Omsorg och Stöd
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mikael von Krassow (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Barbro Widell (S) Ledamot
Ingela Sylwander (M) Ordförande
Sonny Rosén (L) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Stefan Pivré (SD) Ledamot
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 2:e v ordf
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Maths Kjellin (M) Ledamot
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ledamot MAGNARP VEJBYSTRAND
Katrina Dakouri (M) Ledamot
Rose-Marie Broman (SD) Ledamot
Wiveca Britzén (M) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Carin Olsson (C) Ersättare
Fanny Krumlinde Handreck (S) Ersättare
Rasmus Korsvall (S) Ersättare
Jan-Olof Jönsson (KD) Ersättare
Therese Ingvarsson (SD) Ersättare
Mimmi Heinegren (SD) Ersättare
Christian Hedman (S) Ersättare
Vakant (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43