Nämnd   Nämnden för Omsorg och Stöd
2018-12-17 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ledamot MAGNARP VEJBYSTRAND
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Sonny Rosén (L) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Katrina Dakouri (M) Ledamot
Wiveca Britzén (M) Ledamot
Maths Kjellin (M) Ledamot
Ingela Sylwander (M) Ordförande
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Barbro Widell (S) Ledamot
Mikael von Krassow (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Yvonne Mollet-Bengtsson (S) 2:e v ordf
Stefan Pivré (SD) Ledamot
Rose-Marie Broman (SD) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carin Olsson (C) Ersättare
Jan-Olof Jönsson (KD) Ersättare
Vakant (L) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Lennarth Svensson (M) Ersättare
Ingvar Rydberg (MP) Ersättare VEJBYSTRAND
Fanny Krumlinde Handreck (S) Ersättare
Christian Hedman (S) Ersättare
Rasmus Korsvall (S) Ersättare
Therese Ingvarsson (SD) Ersättare
Mimmi Heinegren (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51