Förtroendevald   Ingmar Larsson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms Energi Holding AB Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi AB Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2001-01-01 -- 2001-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2000-01-01 -- 2000-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 1999-01-01 -- 1999-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Valnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 1998-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1998-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1997-12-15 -- 1998-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1997-12-15 -- 1998-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 1997-01-01 -- 1997-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1997-01-01 -- 1997-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 1997-01-01 -- 1997-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 1997-01-01 -- 1997-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1997-01-01 -- 1997-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1996-07-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1996-07-01 -- 1998-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1996-07-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ordförande 1996-01-22 -- 1998-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 1996-01-01 -- 1996-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1996-01-01 -- 1996-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 1996-01-01 -- 1996-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 1996-01-01 -- 1996-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1996-01-01 -- 1996-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 1995-01-01 -- 1995-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1996-06-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1996-06-30
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1995-01-01 -- 1995-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1997-12-15
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1997-12-15
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 1995-01-01 -- 1996-06-30
Valnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
AB Ängelholmshem Ombud 1994-01-01 -- 1994-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 1994-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Ängelholms Energi AB Ordförande 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11