Förtroendevald   Jonathan Ashauer (kd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2011-01-01 -- 2011-09-26
Konstkommitté Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2011-09-26
Socialnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2011-09-26
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2011-09-26
Socialnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Socialnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2006-10-31
Socialnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-29 23:01:47