Förtroendevald   Hans Wallmark (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Ängelholms Energi AB Ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Ängelholms Energi Holding AB Ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi Holding AB Ombud 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2006-01-01 -- 2006-10-20
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2005-01-01 -- 2005-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2004-01-01 -- 2004-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2003-06-23 -- 2006-10-01
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ordförande 2003-04-01 -- 2006-10-01
AB Ängelholmshem Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2003-01-01 -- 2006-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-10-01
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2003-01-01 -- 2003-12-31
Räddningsnämnden Ordförande 2003-01-01 -- 2006-10-01
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-10-01
Skåne Nordväst Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-01
Vegeåns vattenråd Ombud 2003-01-01 -- 2006-10-01
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-01
Ängelholms Energi AB Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2004-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2002-01-01 -- 2001-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2001-07-20 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2001-07-20 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ordförande 2001-07-20 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2001-07-20 -- 2002-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2001-07-20 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ordförande 2001-07-20 -- 2002-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2001-07-20 -- 2001-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot adjungerad 2001-07-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10