Förtroendevald   Kitty Olofsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-16
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2018-12-17 -- 2019-08-26
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Miljönämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Miljönämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Miljönämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Miljönämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Miljönämnden Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Miljönämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Miljönämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Miljönämnden Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Miljönämnden Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2014-01-27 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2017-09-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2017-09-15
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1993-01-13 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1993-01-12
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ersättare 2014-02-04 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34