Förtroendevald   Karl-Erik Asp (m) <<
Adress   Villagatan 2b
Co Adress  
Postadress   26232
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0708 116 346
Fax   asp@5ess.se
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Handikapprådet Ersättare 2019-01-01 --
Överförmyndarnämnden Ordförande 2018-12-17 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling 2:e v ordf 2017-04-24 -- 2018-12-31
Myndighetsnämnden Ersättare 2016-12-12 -- 2017-04-24
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-01-29 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-06-10 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Socialnämnden Ersättare 2013-12-16 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2021-11-27 23:00:47