Förtroendevald   Per Skantz (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-10-21 -- 2022-10-14
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2020-04-07 -- 2022-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2023-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2021-10-21
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 2:e v ordf 2016-03-21 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2016-02-18 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 2:e v ordf 2016-01-01 -- 2016-03-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2016-02-18
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2014-02-24 -- 2014-12-31
Barkkåkra-Magnarps Dikningsföretag av år 1930 Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Byggnadsnämnden Ersättare 2007-06-25 -- 2010-12-31
Barkkåkra-Magnarps Dikningsföretag av år 1930 Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Personlig ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2005-10-24 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2004-01-08 -- 2006-10-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Personlig ersättare 2003-12-15 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21