Förtroendevald   Åsa Herbst (m) <<
Adress   Thulingatan 11
Co Adress  
Postadress   262 41 ÄNGELHOLM
Telefon bostad   0431-806 16
Telefon arbete  
Telefon mobil   0702-067655
Fax   0431-87635
E-post   asa.herbst@moderat.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunstyrelsen Ersättare 2006-01-31 -- 2006-10-01
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2006-02-16 -- 2006-10-01
Räddningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-01
Socialnämnden Ersättare 2004-08-30 -- 2006-09-25
AB Ängelholmshem Ledamot 2003-01-01 -- 2006-09-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2006-10-01 -- 2006-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2006-10-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2012-01-01 -- 2013-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2011-01-01 -- 2011-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2010-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2007-01-01 -- 2008-01-01
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2006-10-20 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2011-01-01 -- 2014-03-12
AB Ängelholmshem Ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Arenabolaget Ombud 2011-01-01 -- 2012-01-01
Arenabolaget Ombud 2008-08-28 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ombud 2011-01-01 -- 2014-03-12
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2013-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2012-01-01 -- 2012-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2011-01-01 -- 2011-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2009-01-01 -- 2009-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2008-01-01 -- 2008-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2007-01-01 -- 2007-12-31
Vegeåns vattenråd Ombud 2011-01-01 -- 2014-03-12
Vegeåns vattenråd Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vegeåns vattenråd Ombud 2006-10-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi AB Ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi Holding AB Ombud 2007-01-03 -- 2010-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
AB Ängelholmslokaler Ordförande 2021-01-01 --
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ordförande 2011-04-01 -- 2014-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ordförande 2007-04-01 -- 2011-03-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ordförande 2006-10-01 -- 2007-03-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Kommunstyrelsen Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Kommunstyrelsen Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2006-10-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2006-10-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ordförande 2011-01-01 -- 2013-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2006-10-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Räddningsnämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ordförande 2006-10-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2006-10-01 -- 2006-12-31
Vänortskommittén Ordförande 2011-01-01 -- 2014-02-12
Vänortskommittén Ordförande 2010-08-23 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41