Förtroendevald   Gordon Lennartsson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2009-03-30 -- 2009-05-25
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2009-01-26 -- 2009-05-25
Miljönämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2009-05-25
Tekniska Nämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2009-05-25
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2009-05-25
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-09-29 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-09-29 -- 2006-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2003-09-29 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-09-29 -- 2006-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2003-09-17 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2003-09-17 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2003-09-17 -- 2006-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-06-23 -- 2003-09-29
Byggnadsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-29
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-17
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2003-10-15
Pensionärsrådet Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-29
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-17
Byggnadsnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31