Förtroendevald   Mikael von Krassow (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Pensionärsrådet 1:e v ordf 2019-12-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 2:e v ordf 2019-01-01 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Au Enskilda Ärenden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2016-03-21 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
AB Ängelholmshem Ersättare 2012-04-24 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2008-04-08 -- 2010-12-31
Socialnämnden 2:e v ordf 2008-02-25 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2008-02-25
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2008-04-08
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Pensionärsrådet Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40