Förtroendevald   Mikael von Krassow (s) <<
Adress   Gånarps Backaväg 409 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   266 92 MUNKA-LJUNGBY
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0705-57 69 12
Fax  
E-post   krassow@live.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Pensionärsrådet 1:e v ordf 2019-12-16 --
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 2:e v ordf 2019-01-01 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Au Enskilda Ärenden Ledamot 2018-12-17 --
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ledamot 2018-12-17 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2016-03-21 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
AB Ängelholmshem Ersättare 2012-04-24 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Socialnämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2008-04-08 -- 2010-12-31
Socialnämnden 2:e v ordf 2008-02-25 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2008-02-25
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2008-04-08
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Pensionärsrådet Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24