Förtroendevald   Robin Holmberg (m) <<
Adress   Östra Vägen 2
Co Adress  
Postadress   262 80
Telefon bostad  
Telefon arbete   0431-87 000
Telefon mobil   0431-468071
Fax  
E-post   robin.holmberg@engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ordförande 2020-03-30 -- 2020-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2015-01-28 -- 2018-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2014-03-12 -- 2012-04-23
AB Ängelholmshem Ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ordförande 2020-03-30 -- 2021-01-01
AB Ängelholmslokaler Ersättare för revisor 2015-01-01 -- 2018-12-31
Arenabolaget Ersättare för ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2015-04-01 -- 2018-03-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2011-01-01 -- 2014-01-27
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ordförande 2014-01-27 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2009-02-23 -- 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ordförande 2014-01-27 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2014-02-12 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ordförande 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2011-01-01 -- 2013-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens Samverkansutskott Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ordförande 2018-11-01 -- 2022-12-31
Miljönämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-01-27
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2019-01-15
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2020-05-06 -- 2022-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2016-01-01 -- 2016-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Räddningsnämnden Ordförande 2014-01-27 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2014-02-12 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-02-12
Skåne Nordväst Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ombud 2011-01-01 -- 2014-02-12
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2018-12-31
Vegeåns vattenråd Ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2016-01-01 -- 2016-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2014-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms stadshus AB Ordförande 2020-10-26 --
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51