Nämnd   Kommunstyrelsen
2018-10-16 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robin Holmberg (M) Ordförande
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Lars Nyander (S) 2:e v ordf
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Eric Sahlvall (L) Ledamot
Linda Persson (KD) Ledamot
Åsa Larsson (S) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Ola Carlsson (M) Ledamot
Fanny Krumlinde Handreck (S) Ledamot
Maija Rampe (M) Ledamot
Christina Hanstål (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rose-Marie Broman (SD) Ersättare
Hannes Petersson (M) Ersättare
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Alexander Johnsson (SD) Ersättare
Karl-Erik Asp (M) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Agneta Normann (M) Ersättare
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Sara Gigja (V) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Daniel Coloka (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-24 23:01:50