Förtroendevald   Vakant  (ep) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-12-23 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-12-23 -- 2021-12-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-11-29 -- 2021-12-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-11-29 -- 2021-12-23
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2021-10-14 -- 2022-09-26
Kommunfullmäktige Ersättare 2021-09-27 -- 2021-10-21
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-10-26 -- 2020-11-03
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-10-31 -- 2019-11-04
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2019-10-28 -- 2019-11-25
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg 1:e v ordf 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande 1:e v ordf 2018-10-29 -- 2018-10-29
Välfärdsnämnden Ersättare 2018-10-29 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2018-10-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-03-26 -- 2018-10-09
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-02-26 -- 2018-03-08
Pensionärsrådet Ersättare 2017-09-13 -- 2017-09-13
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2017-08-28 -- 2017-10-30
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2017-08-28 -- 2018-01-29
Pensionärsrådet Ledamot 2017-08-21 -- 2017-09-13
Myndighetsnämnden Ersättare 2017-05-29 -- 2017-08-28
Kommunstyrelsen Ersättare 2017-03-27 -- 2017-04-24
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-12-12 -- 2017-02-27
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2016-09-14 -- 2016-10-19
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2016-09-14 -- 2016-10-19
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 1:e v ordf 2016-09-14 -- 2016-09-14
Pensionärsrådet Ersättare 2016-09-14 -- 2016-10-19
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-08-29 -- 2017-01-30
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-08-29 -- 2016-09-26
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2016-06-29 -- 2016-07-12
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2016-06-27 -- 2016-06-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-01-25 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2016-01-01 -- 2016-01-25
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-11-30 -- 2016-01-15
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 2015-11-25 -- 2015-12-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-09-21 -- 2015-10-06
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2015-01-26 -- 2015-05-25
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa Ersättare 2013-04-29 -- 2013-05-27
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2013-04-29 -- 2013-06-24
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2013-02-25 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2013-02-25 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40