Förtroendevald   Stig Andersson (ep) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2016-08-29 -- 2018-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 2016-08-17 -- 2018-12-31
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2018-01-29
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2016-01-01 -- 2016-12-31
Vegeåns vattenråd Ombud 2015-09-25 -- 2018-01-19
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2015-04-01 -- 2018-03-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2015-09-25
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-03-26
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ersättare 2013-06-24 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2011-10-24 -- 2013-02-25
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2011-01-01 -- 2011-10-24
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-03-08 -- 2010-10-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2010-03-08 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2010-03-08 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare 2010-03-08 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare 2010-03-08 -- 2010-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 2010-03-08 -- 2010-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2008-01-01 -- 2008-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2008-01-01 -- 2008-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2007-01-01 -- 2007-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2007-01-01 -- 2007-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-03-08
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-03-08
Ängelholms Energi AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-03-08
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-03-08
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 2007-01-01 -- 2010-03-08
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-03-08
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2004-01-01 -- 2004-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2004-01-01 -- 2004-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2003-09-17 -- 2003-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2003-09-17 -- 2003-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50