Förtroendevald   BrittMarie Hansson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-02-04
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-02-25 -- 2013-03-08
Tekniska Nämnden Ersättare 2013-03-25 -- 2013-05-27
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-08-26 -- 2013-09-03
Kultur- och Fritidsnämnden Ledamot 2013-08-26 -- 2013-09-30
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ersättare 2013-12-16 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2013-12-16 -- 2014-01-27
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ersättare 2014-02-04 -- 2014-02-04
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2014-04-28 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-02-23 -- 2015-03-10
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-04-27 -- 2015-05-10
Välfärdsnämnden Ledamot 2015-05-25 -- 2015-06-22
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ersättare 2015-06-22 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-02-29 -- 2016-10-18
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2016-03-21 -- 2016-04-25
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2016-06-27 -- 2016-09-29
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-09-26 -- 2016-10-18
Välfärdsnämnden Ersättare 2016-10-21 -- 2016-10-21
Välfärdsnämnden Revisor 2016-10-21 -- 2016-10-21
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-12-12 -- 2017-01-30
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-12-12 -- 2017-01-30
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2017-01-30 -- 2017-04-24
Myndighetsnämnden Ersättare 2017-04-24 -- 2017-08-28
Kommunfullmäktige Ledamot 2017-05-29 -- 2017-06-15
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2017-05-29 -- 2017-06-19
Kommunfullmäktige Ledamot 2017-08-28 -- 2017-09-15
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid 1:e v ordf 2017-08-28 -- 2017-08-28
Välfärdsnämnden Ersättare 2017-08-28 -- 2017-10-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-02-26 -- 2018-03-09
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-02-26 -- 2018-03-08
Myndighetsnämnden Ersättare 2018-02-26 -- 2018-03-26
Välfärdsnämnden Ersättare 2018-02-26 -- 2018-02-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-08-27 -- 2018-09-12
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2018-08-27 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-08-27 -- 2018-10-15
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Sammankallande 2018-08-27 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ordförande 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Tjänsteman 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ordförande 2018-10-29 -- 2018-10-29
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2019-08-26 -- 2019-08-26
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2019-08-26 -- 2019-08-26
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22