Förtroendevald   Carin Olsson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnden 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2009-06-08 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Socialnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnden Ersättare 1998-04-20 -- 1998-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2023-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2011-11-17 -- 2014-12-31
Socialnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22