Förtroendevald   Birgitta Olsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2010-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2009-01-20 -- 2010-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ordförande 2009-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2007-01-01 -- 2008-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2006-01-01 -- 2009-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-08-25 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2003-07-04 -- 2006-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2003-07-04
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2002-01-01 -- 2005-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 1998-01-01 -- 2001-12-31
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 1995-02-22 -- 1997-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1985-11-01 -- 1988-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1979-11-01 -- 1982-10-31
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08