Förtroendevald   Jan-Olof Sewring (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Familje- och Utbildningsnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2021-01-25
Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2020-10-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2020-10-26
Välfärdsnämnden Ersättare 2017-09-25 -- 2018-12-31
Välfärdsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2017-09-25
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2015-04-27
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-15
Pensionärsrådet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2007-04-01 -- 2010-12-31
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2007-04-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 2007-04-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ordförande 2007-04-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2007-04-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 1998-12-14
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1998-10-31
Socialnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-01-24
 
Uppdaterad 2023-09-21 23:01:17