Förtroendevald   Åsa Larsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   Asa.Larsson@pol.engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms stadshus AB Ersättare 2020-10-26 --
AB Ängelholmshem Ersättare 2020-03-30 -- 2020-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2020-03-30 -- 2021-01-01
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 --
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare 2019-01-16 -- 2022-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Personlig ersättare 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Samverkansutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Myndighetsnämnden Ledamot 2017-04-24 -- 2018-12-31
Myndighetsnämnden Ersättare 2016-04-25 -- 2017-04-24
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2019-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2015-01-01 -- 2018-10-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2015-01-01 -- 2019-01-15
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa 1:e v ordf 2011-03-21 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa Ersättare 2011-01-01 -- 2011-03-21
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-15
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Byggnadsnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Byggnadsnämnden 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2003-02-12
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Valnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Valnämnden Ersättare 2000-05-15 -- 2002-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-09-18 -- 1998-10-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1998-09-18
Byggnadsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40