Nämnd   Kommunfullmäktige
2014-10-15 -- 2018-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (51)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ledamot
Hans Andersson (-) Ledamot
Stig Andersson (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Bengt Bengtson (S) Ledamot
Anders Bengtsson (EP) Ledamot
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Jim Brithén (EP) 1:e v ordf
Liss Böcker (C) Ledamot
Ola Carlsson (M) 2:e v ordf
Maria Cronkvist (M) Ledamot
Lennart Engström (KD) Ledamot
Tomas Fjellner (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Johnny Hagman (M) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Christina Hanstål (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Robin Holmberg (M) Ledamot
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Måns Irhammar (SD) Ledamot
Arne Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Daniel Jönsson (M) Ledamot
Susanne Jönsson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars Karlsson (S) Ledamot
Elisabeth Kullenberg (M) Ledamot
Eva Kullenberg (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Åsa Larsson (S) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Anne-Marie Lindén (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Anders Magnusson (-) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Lars Nyander (S) Ledamot
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Pia Ohrberg (EP) Ledamot
Kitty Olofsson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Linda Persson (KD) Ledamot
Pia Radil (S) Ledamot
Murvet Rama (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Eric Sahlvall (L) Ledamot
Per Skantz (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ingela Sylwander (M) Ledamot
Bengt Sävström (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Rasmus Waak Brunkestam (C) Ledamot
Johan Wifralius (SD) Ledamot
Marie Wifralius (SD) Ledamot
Mikael von Krassow (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Emma Yngvesson (S) Ledamot VEJBYSTRAND
Ersättare (29)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Niklas Andersson (SD) Ersättare
Karl-Erik Asp (M) Ersättare
Karin Bergström (S) Ersättare
Wiveca Britzén (M) Ersättare
Linda Böcker Åkerman (C) Ersättare
Sten Carlsson (S) Ersättare
Sven Dahlberg (S) Ersättare
Anders Davidsson (M) Ersättare
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ersättare
Eva-Lotta Friberg (S) Ersättare
Nils-Göran Gisslén (M) Ersättare
Johnny Henrysson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Rickard Holmberg (M) Ersättare
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Ersättare MAGNARP VEJBYSTRAND
Conny Jansson (MP) Ersättare
Karin Jansson (SD) Ersättare
Freddy Jönsson (EP) Ersättare
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Maths Kjellin (M) Ersättare
Anna Lonningen (MP) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Kjell-Arne Nilsson (S) Ersättare HJÄRNARP
Petra Oddson (KD) Ersättare
Sven-Erik Paulsson (SD) Ersättare
Mats Preutz (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Inger Rengstedt (EP) Ersättare
Marita Tuvesson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40