Förtroendevald   Rune Johansson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2021-11-29
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2017-03-28
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2017-02-27
Vänortskommittén Ordförande 2014-02-12 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ordförande 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ordförande 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ordförande 2011-01-01 -- 2012-04-23
Beredning Kommunrevisorerna Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Idrottshall, Föreningen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ordförande 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ordförande 2010-08-23 -- 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2009-01-26 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2009-01-26 -- 2010-12-31
Tekniska Nämnden Ordförande 2009-01-26 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ordförande 2009-01-26 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2007-04-23 -- 2010-12-31
AB Ängelholmshem Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2007-01-01 -- 2007-04-01
Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2007-01-01 -- 2007-04-01
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2009-01-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2009-02-01
Krisledningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 2007-01-01 -- 2007-04-01
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2009-01-26
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2009-02-01
Socialnämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2007-04-01
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2007-04-01
Ängelholms Idrottshall, Föreningen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-08-23
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-06-23 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnden Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Idrottshall, Föreningen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Idrottshall, Föreningen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
AB Ängelholmshem Revisor 1998-01-01 -- 1998-12-31
Kommunrevisionen Ersättare 1997-08-25 -- 1998-12-31
AB Ängelholmshem Revisor 1997-01-01 -- 1997-12-31
AB Ängelholmshem Revisor 1996-01-01 -- 1996-12-31
AB Ängelholmshem Revisor 1995-04-24 -- 1995-12-31
Miljönämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1997-10-20
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33