Förtroendevald   Arne Jönsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem 2:e v ordf 2019-01-01 -- 2020-03-30
AB Ängelholmslokaler 2:e v ordf 2019-01-01 -- 2020-03-30
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1 2:e v ordf 2019-01-01 -- 2021-10-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2021-10-25
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2016-11-30 -- 2018-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2016-11-30 -- 2018-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
AB Ängelholmshem Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmslokaler Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ordförande 2015-01-01 -- 2018-10-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-09
AB Ängelholmshem Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2012-04-23 -- 2014-10-14
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2011-01-01 -- 2012-04-23
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2012-05-07
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2010-01-25 -- 2014-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare 2006-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2003-02-24 -- 2006-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ledamot 1996-01-22 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1993-09-01 -- 1994-10-31
Socialnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1993-08-31
Socialnämnden Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1988-11-01 -- 1991-10-31
Socialnämnden Ledamot 1986-01-01 -- 1988-12-31
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21