Förtroendevald   Arne Jönsson (s) <<
Adress   Hults Lid 15
Co Adress  
Postadress   262 91 ÄNGELHOLM
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0702-79 32 00
Fax  
E-post   arne.jonsson@bahnhof.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
KOMMUNFULLMÄKTIGES FASTA BEREDNING 1 2:e v ordf 2019-01-01 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
HANDIKAPPRÅDET Ersättare 2016-11-30 -- 2018-12-31
PENSIONÄRSRÅDET Ersättare 2016-11-30 -- 2018-12-31
ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB - ÄNAB Ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
BJÄRE KRAFT, ekonomisk förening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNINVEST ekonomisk förening Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING Ordförande 2015-01-01 -- 2018-10-31
ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB - ÄNAB Ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
ÄNGELHOLMSHEM, AB Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
ÄNGELHOLMSLOKALER, AB Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNSTYRELSEN Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-09
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2012-04-23 -- 2014-10-14
ÄNGELHOLMSHEM, AB Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
ÄNGELHOLMSLOKALER, AB Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
TRAFIKNÄMNDEN Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
BJÄRE KRAFT, ekonomisk förening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
HUVUDMÄN, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2011-01-01 -- 2015-03-31
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNING - BEREDNINGEN FÖR MEDBORGARDIALOG Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
TEKNISKA NÄMNDEN Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
ÄNGELHOLMSHEM, AB Ersättare 2011-01-01 -- 2012-04-23
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 2010-11-01 -- 2012-05-07
GODE MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN Sakkunskap tätort 2010-01-25 -- 2014-12-31
HUVUDMÄN, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
TEKNISKA NÄMNDEN Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
ÄNGELHOLMS ENERGI HOLDING AB Ersättare 2006-01-01 -- 2006-12-31
TEKNISKA NÄMNDEN Ersättare 2003-02-24 -- 2006-12-31
HUVUDMÄN, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
ÄNGELHOLMS ENERGI AB Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
ÄNGELHOLMS ENERGIFÖRSÄLJNING AB Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
HUVUDMÄN, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
ÄNGELHOLMS ENERGIFÖRSÄLJNING AB Ledamot 1996-01-22 -- 1998-12-31
ÄNGELHOLMS ENERGI AB Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 1994-11-01 -- 1998-10-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 1993-09-01 -- 1994-10-31
SOCIALNÄMNDEN Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 1991-11-01 -- 1993-08-31
SOCIALNÄMNDEN Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 1988-11-01 -- 1991-10-31
SOCIALNÄMNDEN Ledamot 1986-01-01 -- 1988-12-31
 
Uppdaterad 2019-11-17 23:00:03