Förtroendevald   Lars-Olle Tuvesson (s) <<
Adress   Åsbogatan 36g
Co Adress  
Postadress   262 51
Telefon bostad   0431-16293
Telefon arbete  
Telefon mobil   0738-48 11 29
Fax  
E-post   lars.tuvesson@gmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Myndighetsnämnden Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnden 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2013-01-16 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2012-05-09
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2013-01-16
Miljönämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Munkaljungbybyggen, AB v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Miljönämnden 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Munkaljungbybyggen, AB v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-06-23 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Miljönämnden 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Munkaljungbybyggen, AB v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2003-01-01 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2003-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Valnämnden 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Munkaljungbybyggen, AB Ledamot 2002-04-29 -- 2002-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2002-01-01 -- 2002-04-29
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2001-03-26 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2001-03-26 -- 2002-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2001-03-26 -- 2001-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2001-03-26 -- 2002-12-31
Valnämnden 2:e v ordf 2000-05-15 -- 2002-12-31
Miljönämnden 2:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Valnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2000-05-15
Vegeåns vattenråd Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Miljönämnden 2:e v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare för ombud 1995-01-01 -- 1998-12-31
Valnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Miljönämnden 2:e v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
Valnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41