Förtroendevald   Ebbe Nilsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds Fond Ledamot 2009-01-01 -- 2013-12-31
Beredning Kommunrevisorerna Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 2:e v ordf 2006-11-01 -- 2010-10-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds Fond Ledamot 2004-01-01 -- 2008-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2003-06-23 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2003-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2002-11-01 -- 2006-10-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2002-01-01 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 2:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds Fond Ledamot 1999-01-01 -- 2003-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 1998-11-01 -- 2002-10-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1998-01-01 -- 1998-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1997-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1997-01-01 -- 1997-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB v ordf 1996-01-22 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1996-01-01 -- 1996-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 2:e v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1995-01-01 -- 1995-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB v ordf 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 1994-11-01 -- 1998-10-31
Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds Fond Ledamot 1994-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 1989-01-01 -- 1991-12-31
Tekniska Nämnden 2:e v ordf 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 1986-01-01 -- 1988-12-31
Tekniska Nämnden 2:e v ordf 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1985-11-01 -- 1988-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunstyrelsen v ordf 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott v ordf 1983-01-01 -- 1985-12-31
Tekniska Nämnden v ordf 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1980-01-01 -- 1982-12-31
Kommunstyrelsen v ordf 1980-01-01 -- 1982-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott v ordf 1980-01-01 -- 1982-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1979-11-01 -- 1982-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1977-01-01 -- 1979-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1977-01-01 -- 1979-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1977-01-01 -- 1979-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1976-11-01 -- 1979-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1973-11-01 -- 1976-10-31
 
Uppdaterad 2022-08-07 23:00:42