Förtroendevald   Bertil Påhlsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Myndighetsnämnden Ledamot 2015-01-01 -- 2016-12-12
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
Trafiknämnden Ledamot 2012-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ledamot 2011-04-18 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Rönneåkommittén Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Rönneåkommittén Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-31
Rönneåkommittén Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-22 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2002-11-22
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2002-01-01 -- 2005-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1999-02-15 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Miljönämnden Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Rönneåkommittén Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 1999-01-01 -- 2000-01-19
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 1998-01-28 -- 2001-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Miljönämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Rönneåkommittén Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1994-01-26 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Miljönämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Miljönämnden Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1988-11-01 -- 1991-10-31
Miljönämnden Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Miljönämnden Ersättare 1983-01-01 -- 1985-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1982-11-01 -- 1985-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21