Förtroendevald   Anita Vidner (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2003-01-01 -- 2003-08-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2003-06-23
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnden Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 1997-01-01 -- 1998-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Pensionärsrådet Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämnden Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Socialnämnden Ordförande 1992-01-01 -- 1994-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande 1992-01-01 -- 1994-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1985-11-01 -- 1988-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51