Förtroendevald   Carl-Gustaf Gudmundsson (c) <<
Adress   Vetegatan 3
Co Adress  
Postadress   262 53 ÄNGELHOLM
Telefon bostad   0431-156 01
Telefon arbete   0431-108 51
Telefon mobil   0708-51 61 39
Fax  
E-post   carlgustaf@engelholmsglass.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Byggnadsnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Byggnadsnämnden Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Byggnadsnämnden Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-04-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ledamot 2015-01-26 -- 2015-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2018-10-10 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2003-09-29 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-10-15 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2003-10-15 -- 2006-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-09-29 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2003-09-29 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-10-15 -- 2006-12-31
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2016-06-01 -- 2018-12-31
AB Ängelholmshem 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2020-03-30
AB Ängelholmslokaler 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2020-03-30
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37