Förtroendevald   Göran Larsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ersättare 2019-01-01 -- 2020-03-30
AB Ängelholmshem Ersättare 2019-01-01 -- 2022-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2019-01-01 -- 2020-03-30
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2018-10-15
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare för ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ledamot 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ledamot 2011-01-01 -- 2013-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Munkaljungbybyggen, AB Ordförande 2010-08-23 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2009-02-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2009-02-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2009-01-26 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2009-01-26 -- 2010-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2008-01-01 -- 2014-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2009-01-26
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2007-01-01 -- 2007-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2007-01-01 -- 2007-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2009-01-26
Tekniska Nämnden Ordförande 2007-01-01 -- 2009-01-26
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ordförande 2007-01-01 -- 2009-01-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2004-01-01 -- 2007-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2003-03-01 -- 2006-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämndens arbetsutskott Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2000-01-01 -- 2003-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Miljönämnden Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1998-01-01 -- 1998-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 1997-01-01 -- 1997-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1997-01-01 -- 1997-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 1996-01-01 -- 1999-12-31
Miljönämnden Ordförande 1996-01-01 -- 1998-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 1996-01-01 -- 1996-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1996-01-01 -- 1996-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1986-01-01 -- 1988-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1985-11-01 -- 1988-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1982-11-01 -- 1985-10-31
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31