Förtroendevald   Bengt Sävström (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunrevisionen Sammankallande 2019-06-24 -- 2022-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2015-01-28
Vänortskommittén Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ordförande 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ordförande 2014-10-15 -- 2018-10-09
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2014-03-12 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2013-09-30 -- 2014-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2013-01-01 -- 2013-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2013-01-01 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare för ombud 2012-05-09 -- 2012-04-23
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2012-01-02 -- 2012-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2012-01-01 -- 2012-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2012-01-01 -- 2013-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2011-04-01 -- 2014-12-31
Beredning Kommunrevisorerna Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2012-09-24
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2012-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2013-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2011-01-01 -- 2013-01-16
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2013-01-16
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2011-01-01 -- 2012-01-01
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2011-01-01 -- 2011-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2012-12-17
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2013-01-16
Valnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning 1:e v ordf 2010-11-01 -- 2014-10-14
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2010-01-01 -- 2010-12-31
Valnämnden Ersättare 2009-05-25 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2009-01-01 -- 2009-12-31
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2008-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2008-01-01 -- 2008-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2007-04-01 -- 2011-03-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ledamot 2007-01-01 -- 2007-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2007-01-03
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2008-01-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2006-03-27 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energi Holding AB Ersättare för ombud 2006-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2005-01-01 -- 2005-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-06-23 -- 2006-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ledamot 2003-04-01 -- 2007-03-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2003-01-01 -- 2003-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-03-27
Tekniska Nämndens arbetsutskott 2:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-04-06
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2004-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2002-01-01 -- 2002-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ledamot 2001-04-24 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för ombud 2001-01-17 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare för ombud 2001-01-17 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2001-01-01 -- 2001-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2000-02-23 -- 2002-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2000-02-21 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2000-02-21 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2000-02-21 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2000-01-01 -- 2000-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-21
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ersättare 1999-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-23
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1999-01-01 -- 1999-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1999-01-01 -- 2000-02-21
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
 
Uppdaterad 2023-10-03 23:00:33