Förtroendevald   Katarina Nilsson (kd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-01-01 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg 2:e v ordf 2016-04-01 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg 2:e v ordf 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-15
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-31
Socialnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Socialnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10