Förtroendevald   Sven Bergman (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2020-04-27 -- 2021-02-22
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2020-01-01
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ersättare 2019-12-16 -- 2020-04-27
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2019-01-16 -- 2021-03-03
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2019-01-01 -- 2021-02-22
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 2015-04-01 -- 2018-03-31
Valnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-16
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) Ledamot 2015-01-01 -- 2017-06-21
Vegeåns vattenråd Ledamot 2015-01-01 -- 2017-06-21
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-09
AB Ängelholmshem Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2011-01-01 -- 2012-04-23
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ledamot 2011-01-01 -- 2012-01-30
Valnämnden Ordförande 2011-01-01 -- 2013-08-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare 2010-03-22 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2008-08-13 -- 2010-01-20
Byggnadsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2007-11-26
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2009-12-14
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2008-08-13
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2007-01-01 -- 2008-10-17
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-04-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2003-06-23 -- 2006-12-31
Byggnadsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2004-02-23
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2000-12-11 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2000-10-09 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2000-10-09
Ängelholms Energiförsäljning AB Revisor 1996-01-22 -- 1998-12-31
Ängelholms Energi AB Revisor 1995-02-20 -- 1998-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1995-12-11
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-11
Ängelholms Energi AB Ersättare för revisor 1995-01-01 -- 1995-02-20
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1995-12-11
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1993-06-01 -- 1994-12-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare för revisor 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Byggnadsnämnden Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14