Förtroendevald   Lennart Engström (kd) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmslokaler Ersättare 2021-01-01 -- 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2020-08-25 -- 2022-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Valnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2018-10-10 -- 2022-10-14
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2017-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2016-12-12 -- 2018-10-15
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2017-01-01
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ledamot 2015-02-23 -- 2015-10-31
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ersättare 2015-01-26 -- 2015-02-23
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare 2015-01-01 -- 2019-01-15
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-01-19
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2014-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2012-05-28 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2012-01-01 -- 2013-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Miljö Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2011-01-01 -- 2013-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2010-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2009-01-01 -- 2009-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2008-11-24 -- 2010-10-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2008-01-01 -- 2008-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2007-04-01 -- 2011-03-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2007-01-01 -- 2008-01-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2006-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2005-01-01 -- 2005-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2004-01-01 -- 2004-12-31
Krisledningsnämnden 1:e v ordf 2003-06-23 -- 2006-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2003-04-01 -- 2007-03-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2003-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2003-01-01 -- 2006-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2003-01-01 -- 2003-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2001-04-11 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 2001-03-26 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2001-02-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2001-01-31
Räddningsnämnden Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1982-11-01 -- 1985-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1979-11-01 -- 1982-10-31
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55